Når du besøker Alfa Romeo sine hjemmesider, må du godta nedenstående vilkår uten begrensninger.
© Fiat Chrysler Automobiles | FCA Norway AS | Martin Linges vei, 1364 Fornebu

Innhold

Alfa Romeo hjemmesiden inneholder informasjon om Alfa Romeo modeller. Alfa Romeo modellene som er beskrevet på denne hjemmesiden selges kun i Europa av autoriserte Alfa Romeo forhandlere.
De opplysninger som gis på hjemmesiden er kun ment som førstehånds informasjon, og de må ikke ses på som uttømmende eller som en erstatning til den produktinformasjon som er tilgjengelig fra en autorisert Alfa Romeo forhandler. Informasjon som gis på hjemmesiden er ikke juridisk bindende, og må ikke oppfattes som forpliktende salgstilbud.
Den informasjonen som gis på hjemmesiden er ment å være så fullstendig som mulig. Alfa Romeo forbeholder seg dog retten til å endre modeller, utstyr, spesifikasjoner og tilgjengelighet for produktene når som helst og uten ytterligere forvarsel.
Det forekommer at bilder er internasjonale med spesifikasjoner og utstyr som ikke er tilgjengelig i Norge.

Priser på Alfa Romeo produkter

Den prisinformasjon som formidles gjennom hjemmesiden er kun ment å være til generell veiledning, og kan ikke anses som forpliktende salgstilbud. Priser er veilende levert importhavn Drammen dersom annet ikke er angitt. Offisielle priser fra Alfa Romeo forhandlere vil således kunne avvike. Salg av ethvert Alfa Romeo produkt skjer på de vilkår som fremgår av den individuelle salgskontrakt.

Bruk av "cookie" teknologi

Alfa Romeo benytter "cookie"-teknologi for å kartlegge hvordan brukerne navigerer gjennom hjemmesiden, for å registrere aktivitet, samt for å evaluere og forbedre tjenesten til brukerens beste. Alfa Romeo registrerer ikke informasjon om individuelle brukere gjennom denne teknologien. Legg merke til at du kan stille inn nettleseren til å ikke akseptere "cookies", eller til å gi deg forvarsel før de blir sendt.

Personlige data fra brukere

Personlige data som mottas via Alfa Romeo hjemmesiden vil bare bli benyttet til å forbedre de tjenester som Alfa Romeo tilbyr deg som forbruker. Alfa Romeo gjør alle anstrengelser for å sikre en forsvarlig innsamling, overføring og lagring av personlige data på grunnlag av dataenes karakter. Alfa Romeo vil ikke misbruke dine personlige data ved å sende deg informasjon du ikke har bedt om, eller videreformidle opplysninger til en tredjepart uten din godkjennelse.
Alfa Romeo er ikke forpliktet til å overvåke hjemmesiden med hensyn til bidrag som er lagt inn av utenforstående. For slike bidrag har Alfa Romeo uansett intet ansvar. Alfa Romeo forbeholder seg retten til å sjekke slike data jevnlig og fjerne upassende bidrag uten ytterligere begrunnelse.

Copyright og opphavsrett

Presentasjonen og alt innhold på hjemmesiden er beskyttet av opphavsrettslige regler. Du kan kun benytte informasjon, tekst, bilder og grafikk fra hjemmesiden til private, ikke-kommersielle formål. All gjengivelse, modifisering, overføring, publisering eller annen bearbeidelse til andre formål enn ren beskuelse, er ikke tillatt uten at spesiell skriftlig tillatelse er gitt av Alfa Romeo.

Varemerker

Rettighetene til alle varemerker, logoer og servicemerker benyttet på denne hjemmesiden tilhører FCA eller den rettighetene måtte være overført til. Det tillates ingen bruk, permanent nedlastning, kopiering eller distribuering på noen måte av de nevnte objekter uten skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.

Hyper-linker

Alfa Romeo hjemmesiden kan inneholde hyper-linker til andre uavhengige nettsteder. Alfa Romeo kan ikke gå god for eller garantere nøyaktigheten eller riktigheten av informasjon relatert til slike hyper-linker eller andre nettsteder, og besøk av andre nettsteder linket til Alfa Romeo hjemmesiden skjer på eget ansvar.

Ingen garanti for innhold

Alfa Romeo tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på denne hjemmesiden er korrekt. Likevel kan ikke nøyaktigheten garanteres, og Alfa Romeo påtar seg ikke ansvar for uriktig, ufullstendig eller mangelfull informasjon på hjemmesiden. Informasjonen presenteres "som den er" uten noen form for garantier.

Begrensning av ansvar

Alfa Romeo fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til enhver bruk av hjemmesiden, inkludert men ikke begrenset til tap eller skade forårsaket av virus på ditt datautstyr eller benyttelse av informasjon på hjemmesiden.

Oppdateringsrutiner

Alfa Romeo forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkår når som helst, og du oppfordres derfor til å sjekke vilkårene hver gang du er på hjemmesiden.